Новини и събития

Начало - Новини и събития
Грийнтех изпълни целите на своите членове за 2020 г.
07.06.2021г.

Със заповед РД-592/07.06.2021 г. министърът на околната среда и водите призна изпълението на законноустановените цели на организацията спрямо нейните членове. Пълния текст на заповедта може да намерите приложена тук или на страницата на МОСВ.


Заповед РД-592/07.06.2021 г.
https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/specifichni-otpaduchni-potoci/izlyazlo-ot-upotreba-elektrichesko-i-elektronno-oborudvane/organizacii-po-opolzotvoryavane/
Грийнтех България изпълни своите цели за 2021 г.

Със заповед РД-559/27.06.2022 г. министърът на околната среда и водите призна изпълението на законноустановените цели на организацията спрямо нейните членове. Пълния текст на заповедта може да намерите приложена тук или на страницата на МОСВ.


https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/20220628171656.pdf
”Грийнтех България“ АД спечели финансиране по проект BG16RFOP002 – 2.073-16712-C01
25.01.2021г.

”Грийнтех България“ АД кандидатства и спечели финансиране за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.


Информация за проекта
Грийнтех България с разрешително за дейност до 2027 г.
17.11.2022г.

Щастливи сме да Ви информираме, че със Заповед № ООп-ИУЕЕО 1-06/17.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите на Република България се удължава срока на действие на нашето разрешително като ООп на ИУЕЕО до 31.12.2027 г.


Разрешително за дейност като ООп до 2022 г.