Адрес: 1113 София, ул. „Николай Хайтов” №2

Телефон: (++359 2) 439-04-34, При кампании за събиране на ИУЕЕО - Зелен телефон: 0800-16-556

Факс: (++359 2) 873-78-19

E-mail: info( @ ) greentechbg.com


Вижте ни на картата ...
Ако имате нужда от допълнителна информация, моля попълнете формата за обратна връзка или се свържете с нас: