Новини и събития

Начало - Новини и събития
Грийнтех доказа изпълнението на целите си за 2017 г.
31.05.2018г.

За поредна година, със Заповед № РД-348/31.06.2018 г., Министърът на околната среда и водите на Република България признава изпълнението на целите ни по оползотворяване за 2017 г. Пълният текст на заповедта може да намерите в приложения документ. Екипът на Грийнтех България АД благодари на всички членове на нашата организация за ползотворното сътрудничеств и успешното партньорство, чрез което заедно вървим напред. Още веднъж искаме да подчертаем, че за поредна година Грийнтех България АД няма наказани от Министерството членове, които следва да заплатят продуктови такси на ПУДООС. Благодарим Ви!


Заповед № РД-348/31.06.2018 г.
Прoмени в законодателството
17.06.2016г.

От днес, 17.06.2016 г., са в сила промени в нормативната уредба за заплащане на прод. такси. С няколко думи касаещите вас, като лица които пускат на пазара на РБ ЕЕО, промени в нормативната уредба:

1.      Изменя се формата на справката декларация. Най-важните промени са визуализиране на пълният размер на дължимата продуктова такса по тарифите на ПУДООС, както и дата и съставител на справката декларация, които са видими във формуляра;

2.      Изменя се кодификацията на ЕЕО, с която се подават количествата ЕЕО пуснати на пазара. Категориите отново са 10, но няма под категории.

3.      Отпадат вътрешно-фирмените спецификации. Няма промени в държавните цени на продуктовите такси. Променените актове може да намерите обнародвани в ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г. Променената Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса е публикувана и на страницата на МОСВ тук:


www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/Naredba_produktovi_taksi-NOVA.doc
Грийнтех доказа изпълнението на целите си за 2015 г.
31.05.2016г.

Щастливи сме да Ви информираме, че със Заповед № РД-38/31.05.2016 г. на Министъра на околната среда и водите на Република България е признато изпълнението на целите ни по оползотворяване за 2015 г. Пълният текст на заповедта може да намерите на страницата на МОСВ. Екипът на Грийнтех България АД благодари на всички членове на нашата организация за ползотворното сътрудничеств и успешното партньорство, чрез което заедно вървим напред.


www.moew.government.bg/files/file/Waste/EEO/ZAPOVEDI_RESHENIYA_2016/Zapoved_308_310516.pdf
Изпълнение на цели по оползотворяване за 2014 г.
01.06.2015г.

Щастливи сме да Ви информираме, че със Заповед № РД-384/01.06.2015 г. на Министъра на околната среда и водите на Република България е признато изпълнението на целите ни по оползотворяване за 2014 г. Пълният текст на заповедта може да намерите на страницата на МОСВ. Екипът на Грийнтех България АД благодари на всички членове на нашата организация за ползотворното сътрудничеств и успешното партньорство, чрез което заедно вървим напред. Още веднъж искаме да подчертаем, че за поредна година Грийнтех България АД няма наказани от Министерството членове, които следва да заплатят продуктови такси на ПУДООС. Благодарим Ви!


www.moew.government.bg/files/file/Waste/EEO/-384.PDF