Новини и събития

Начало - Новини и събития
ИУЕЕО Рециклиране АД и тази година изпълни целите на всички свои изрядни членове
13.10.2011г.

Излезе Заповед № Р1 – 738 от 11. 10. 2011 г. на Министър Нона Караджова, с която се определя, че лицата, членуващи в ИУЕЕО Рециклиране АД НЕ СЛЕДВА ДА ЗАПЛАЩАТ ПРОДУКТОВА ТАКСА поради доказано изпълнение на задълженията по разделно събиране, повторно използване, рециклиране и/или оползотворяване на ИУЕЕО и целите по чл. 11, чл. 12 и чл. 15 от Наредбата


Обсъжда се споразумение между МОСВ и организациите по оползотворяване на ИУЕЕО
25.08.2009г.

Възможността за сключване на споразумение между МОСВ и организациите за оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), с което да бъдат въведени ясни правила за подпомагане на дейността им, беше обсъдена на среща между министър Нона Караджова и заместник министър Евдокия Манева и директорите на организациите с издадени разрешителни от МОСВ.


Постановление № 76 на МС
06.06.2011г.


Постановление № 76 на МС