Новини и събития

Начало - Новини и събития
Грийнтех България АД и Община Дупница организират обща кампания.
20.06.2013г.

Дупничани имат възможност да се освободят от ненужното електрическо и електронно оборудване. Община Дупница и организацията по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) – “Грийнтех България” АД, организират кампания за събиране на ИУЕЕО, съобщиха от пресцентъра на общината. Кампанията се осъществява за първи път на територията на община Дупница и е планирана за 26 юни 2013 г. от 9 до 18 часа.


Изпълнение на цели по оползотворяване за 2012 г.
23.05.2013г.

Със заповед З-РД-455/23.05.13 на Министъра на околната среда и водите е признато изпълнението на целите по чл.10, 15 от Наредбата за ИУЕЕО и задълженията за разделно събиране , повторно използване, рециклиране и/или оползотворяване на ИУЕЕО на членовете на ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ, които през 2012 г. коректно са изпълнявали договорите си с ООП - „НОРД Елрециклинг“АД, „ЕКО-ЕЛ България“ АД и „ИУЕЕО Рециклиране“ АД. Тези наши членове не следва да заплащат продуктова такса за 2012 за периода, за който имат договор с посочените ООП.

ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ АД благодари на своите членове за приноса им към българската екология.

Пълният текст на заповедта на Министъра на околната среда и водите може да намерите тук:


www.moew.government.bg/files/file/Waste/EEO/Zapoved_RD_455.pdf
Нова информационната система ИАОС
15.03.2013г.

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) планира да въведе нова информационна система за лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО), която да облекчи информационното обслужване на публичните регистри към ИАОС. Пълният текст ще откриете на страницата на ИАОС:


eea.government.bg/bg/news/2013/2013-03-15.html
Смяна на име ИУЕЕО Рециклиране АД
01.03.2013г.

След сливането на Норд Елрециклинг АД, Еко ел България АД и ИУЕЕО Рециклиране АД в една обща Организация по оползотворяване на електрическо и електронно оборудване логично последва и смяна на името на новата обща ООп - компанията считано от 28.02.2013 г. вече се казва Грийнтех България АД. Промяната отразена в Агенция по вписванията може да видите в приложения документ.


Удостоверение Грийнтех Агенция по вписванията